Hrvatski Savez uzgajivača ovaca i koza

Croatian Association of Sheep and Goat Breeders

  • O Savezu

  • Ovčarstvo / Kozarstvo

  • Događanja

  • Publikacije

  • Ostalo

  • Najave

Novosti

Održana skupština Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza

Na temelju odluka i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja u Republici Hrvatskoj, Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza saziva Godišnju skupštinu, 21. 12. 2020. u 08:00 sati, koja će se održati elektronskim putem. Dnevni […]

Novosti

Godišnja skupština Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza

Na temelju odluka i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja u Republici Hrvatskoj, Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza saziva Godišnju skupštinu, 21. 12. 2020. u 08:00 sati, koja će se održati elektronskim putem. Dnevni […]

Novosti

Održano 22. savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u RH i 21. izložba hrvatskih ovčjih i kozjih sireva

Ovogodišnje 22. savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj i 21. izložba hrvatskih ovčjih i kozjih sireva, zbog nepovoljne epidemiološke situacije izazvane pandemijom bolesti COVID-19, održano je virtualno putem Zoom Meeting aplikacije u čiji se rad uključilo 127 sudionika. […]

Novosti

22. savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u RH i 21. izložba hrvatskih ovčjih i kozjih sireva

22. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj održati će se 25. studenoga 2020. godine putem Zoom Meeting-a zbog pandemije COVID- 19. Dio savjetovanja je 21. izložba ovčjih i kozjih sireva, a rezultati ocjene biti će predstavljeni tijekom web […]

Novosti

Izašao je “84. broj Ovčarsko-kozarskog lista”

Naše 84. izdanje Ovčarsko-kozarskog lista moramo početi s konstatacijom kako nismo živjeli u težem razdoblju od kako izlazi časopis, do ovog sadašnjeg. Osim što nema čovjeka kojemu se situacija u svezi koronavirusa nije “uvukla” u svakodnevni život, jasno je da […]